Banda de Música del Prat

Aula de Música

Benvinguts a la Banda de Música del Prat Concerts simfònics, cercaviles, processons... Aula de Música del Prat de Llobregat Ensenyem a estimar la música Consulteu els Itineraris musicals a l'Aula Música clàssica i moderna Música per a tothom: des dels 4 anys

Benvinguts a la Banda de Música del Prat


Nou web de la Banda de Música del Prat de Llobregat

Concerts simfònics, cercaviles, processons...


Contacteu amb nosaltres C/ Riu Llobregat, 94 || El Prat de Llobregat || 657303917 || bmp@bandadelprat.com

Aula de Música del Prat de Llobregat


 

Ensenyem a estimar la música


Consulteu els Itineraris musicals a l'Aula


Diferents Itineraris musicals

Música clàssica i moderna


Música per a tothom: des dels 4 anys


<< > || >>

Oferta formativa


partitura1L’Aula de Música del Pratofereix un programa flexible i divers per tal de donar servei a tota mena de necessitats i preferències. L’objectiu és que tots els alumnes trobin a l'escola una oferta formativa que els interessi, i amb aquesta finalitat s’han dissenyat diferents itineraris musicals, així com tallers i seminaris que es poden cursar de manera independent. A més, la possibilitat de participar en diferents conjunts instrumentals permet assegurar la pràctica musical continuada.

La formació musical que s'imparteix és no reglada i, per tant, és possible adaptar-la a les necessitats de cada alumne per fer que aquests treguin el màxim rendiment personal del seu esforç. Atès que es tracta d'estudis no reglats, l’Aula de Música del Prat no expedeix una titulació oficial, cosa que no impedeix que es garanteixi la preparació per accedir als estudis reglats (conservatori o escola superior de música).

En línies generals, l’Aula de Música del Prat articula la seva oferta a partir de dos grans blocs. El primer bloc permet a l’alumne escollir entre quatre itineraris diferents (Sensibilització, Inicial, Teens, 16+). El segon bloc consta de dos grans itineraris, un d’adreçat a l’ensenyament reglat (Accés a Grau Mitjà) i un altre de molt personalitzat (Música a Mida).

D’altra banda, l'escola compta amb diversos conjunts instrumentals i vocals que considera centrals tant en la formació com en la pràctica musical dels seus estudiants.partitura6

Cadascun dels itineraris i conjunts instrumentals té definits el propi objectiu pedagògic, els requisits d'accés i els límits de permanència. Anualment, i de manera paral·lela, l'escola desenvolupa diversos programes i projectes formatius que tenen una finalitat per si mateixos i que són oberts a tota la ciutadania.